Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Självskadebeteende hos barn – orsaker, identifiering och stöd

Vad innebär ett självskadebeteende hos barn?
Självskadebeteende hos barn är en vanlig och allvarlig fråga som kräver omsorg och uppmärksamhet från föräldrar och samhället. Att förstå de bakomliggande orsakerna till självskadebeteende hos barn hjälper till att främja deras psykiska och fysiska välbefinnande.

Det finns många olika orsaker till varför barn väljer att skada sig själva. Det är ofta en komplex serie av olika faktorer. Självskadebeteendet kan också vara ett olyckligt sätt att uttrycka sig på. Det finns stöd att få och det är viktigt att så tidigt som möjligt söka vård.

Att identifiera ett självskadebeteende hos ett barn kräver uppmärksamhet på förändringar i beteende och humör. Barn växlar enkelt i personligheten under uppväxten och just olika personliga drag kan vara svårt att identifiera som ett självskadebeteende. Därför måste man som förälder se ändringar i det övriga i beteendet samt vad som uppenbarligen är synliga skador.

Några orsaker till självskadebeteende hos barn

 1. Hälsoproblem: Ångest, depression, trauma eller andra psykiska hälsoproblem kan vara bidragande faktorer till självskadebeteende.
 2. Svårigheter med mänskliga kontakter: Problem i relationer med familj, vänner eller skolkamrater kan utlösa ett självskadebeteende.
 3. Självförtroende och identitet: Barn som har svårt med sitt självförtroende kan söka sig till att skada sig själv som en mekanism för att sluta tänka på svårigheterna.
 4. Skolstress: För vissa barn kan skola skapa stress och oro, vilket kan leda till ett självskadebeteende.

Identifiering av självskadebeteende hos barn

Det kan vara svårt att identifiera ett självskadebeteende om det inte uppenbarligen är synligt. Om du ser skador på kroppen som är självvållande är det ett tecken på självskadebeteende. Tecken på självskadebeteende kan vara:

 1. Fysiska skador: Skärskador, brännskador eller andra oförklarliga fysiska skador.
 2. Förändringar i klädstil: Barnet kan försöka dölja skador genom att bära långärmade kläder även vid varmt väder.
 3. Social tillbakadragenhet: Plötslig social isolering och tillbakadragenhet från vänner och familj.
 4. Psykiska symtom: Ångest, depression, eller andra psykiska symtom kan vara förenade med självskadebeteende.
 5. Förlust av intresse: Förlust av intresse för aktiviteter som en gång var roliga eller meningsfulla.

Om att söka stöd

Det är viktigt att snabbt söka stöd när ett barn skadar sig själv. Att skada sig själv är allvarligt och om självskadebeteende fortlöper finns det risk för mycket allvarliga skador på hälsa. Det är viktigt att veta att självskadebetende relaterar till självmord.

Här är några viktiga steg i stödåtgärder:

 1. Skapa en trygg miljö: Som förälder är det viktigt att skapa en miljö där barnet känner sig tryggt att uttrycka sina känslor utan rädsla för straff eller fördömande.
 2. Kommunikation: Främja öppen kommunikation. Lyssna på barnets berättelse och försök förstå orsakerna bakom deras beteende.
 3. Sök professionell vård: Kontakta en psykolog, psykiater eller skolkurator för professionell rådgivning och vård. Uppsök även läkare.
 4. Involvera föräldrar: Föräldrar är en trygg punkt för ett barn och det är viktigt att föräldrar är med och skapar ett stabilt liv för sina barn.
 5. Utbildning och medvetenhet: Höj medvetenheten om självskadebeteende hos dig själv. Förstår varför det sker och vad du kan göra.