Medlemskap som hjälper till vid tvångsåtgärder mot barn

Medlemskap som hjälper till vid tvångsåtgärder mot barn

Hjälp mot felaktiga tvångsåtgärder mot barn

Barnrättsgruppen är en organisation som ägnar sig åt att försvara barns och föräldrars rättigheter och integritet gentemot tvångsåtgärder från myndigheter. Vi arbetar engagerat för att se till att barn och deras föräldrar inte utsätts för orättvisa eller onödiga ingrepp från statliga myndigheter.
Barnrättsgruppen arbetar för att försvara barns rättigheter och kämpar mot oönskade tvångsåtgärder genom olika strategier. Med Barnrättsgruppen får vårdnadshavarna hjälp mot myndigheter.

Stort antal myndigheter i Sverige innebär ökad risk för tvångsåtgärder mot dina barn

Föräldrar ska inte behöva oroa sig för myndigheter, socialtjänst och andra institutioner i samhället.

Gå med i Barnrättsgruppen

Dina barn kan bli föremål för tvångsåtgärder

60 dagars karens och ju längre tid du varit medlem ju mer ingående hjälp får du.