Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Kategori: Psyskisk ohälsa

Vad är försummelse av barn

Försummelse av barn betyder vanvård av barn. Detta är en form av misshandel där en vårdnadshavare eller annan vuxen låter bli att tillhandahålla de grundläggande