Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Om medlemskapet

Medlemskapet hos Barnrättsgruppen skyddar barn och vårdnadshavare och främjar deras hälsa och välbefinnande. Som vårdnadshavare till ett barn blir medlem och får juridiskt skydd vid oförutsedda händelser, vilka kan vara felaktiga instatser och ingripanden mot ditt barn som verkställts av myndighet, kommun, socialtjänst, sjukvård eller annan aktör och organisation i Sverige. Insatser och ingripanden kan ibland ske med tvångsåtgärder, vilket lämnar barnfamiljer helt utan skydd – därför finns Barnrättsgruppen.

Barn som växer upp i Sverige får ett förstärkt skydd tillsammans med Barnrättsgruppen. Barns uppväxt sker inte i enlighet med en mall. Det innebär att den ser väldigt olika ut beroende på många olika faktorer. Det är väldigt vanligt för barn i Sverige att komma i kontakt med landets alla institutioner och instanser, detta då Sverige har en av världens största välfärd, vilket innebär en förhöjd risk för instatser och ingripanden mot barn som kan försämra barnets framtid när varken vårdnadshavare eller barn har godkänt insatserna.

Den svenska modellen resulterar i att föräldrar har ett mycket större ansvar än i många andra länder, vilket i grunden är bra. Men om insatserna och ingripandena är felaktiga inom välfärden behöver vårdnadshavare och barn ett starkt skydd.

I Barnrättsgruppens medlemskap ingår juridisk hjälp till vårdnadshavare och deras barn, bland annat juridiskt skydd vid:

  • felaktiga insatser och ingripanden mot barn
  • kontroll av beslut
  • felaktiga tvångsåtgärder mot barn
  • rådgivning och stöd
  • rättelse, omprövning och överklagan i beslut