Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Om Barnrättsgruppen

Vi stödjer föräldrarnas och barnens rättigheter att själva fatta beslut om och att hindra felaktiga tvångsåtgärder från myndigheter som vill ingripa mot barn. Många barn och föräldrar i Sverige står idag helt utan råd, vägledning och hjälp när tvångsåtgärder sker mot barnen. Barnfamiljer lämnas ofta ensamma till myndigheterna, många gånger med en otillräcklig jurist som fattar beslut i livsavgörande frågor som kan få negativa konsekvenser för hela livet.

Många föräldrar och barn, oavsett deras bakgrund kan han svårt att föra sin talan på bästa möjliga sätt när det är stora och genomträngande myndigheter som önskar vidta åtgärder. Föräldrar kan känna sig försvarslösa, hopplösa och smärta när myndigheter blandar sig i familjeangelägenheter som leder till felaktiga tvångsåtgärder.

Det finns ett stort antal myndigheter i Sverige och det är nästintill omöjligt att försvara sig helt ensam och det är bland annat därför som Barnrättsgruppen står på din sida.

Vår vision är tydlig: att skapa en trygg och rättvis miljö där familjer kan trivas och där barnens bästa alltid är i fokus. Vi är medvetna om att familjerättsliga frågor kan vara komplicerade och känsliga, och vi är här för att vägleda våra klienter genom processen.