Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Psykisk våld i nära relationer: en ödesdiger börda för barn

Psykiskt våld i nära relationer skadar barn.
Psykiskt våld i nära relationer är en mörk verklighet som många barn tvingas uppleva, både direkt och indirekt genom att föräldrar utövar psykiskt våld gentemot varandra. Psykiskt våld är ofta osynlig för andra, medan fysiskt våld är lättare att upptäcka. Detta gör att denna form av våld ofta får långtgående konsekvenser utan behandling.

Ofta sker psykiskt våld i nära relationer genom olika former av kontrollerande beteenden, hot, förnedring, isolering och manipulation. Det psykiska maktövertagandet är ofta en strategi för att kunna utöva makt och känna att man har kontroll över offret. När vuxna utsätter varandra för psykiskt våld är det vanligt att barn blir vittnen och får uppleva dessa plågsamma situationer.

Barn som lever i en miljö där psykiskt våld förekommer riskerar att ta skada på sin egen psykiska hälsa, detta kan i sin tur leda till skador på inlärning, utveckling och barnets förmåga att leva i sociala relationer.

Här är några sätt barn kan ta skada på:

  1. Psykisk ohälsa:
    Barn som bevittnar psykiskt våld kan utveckla allvarliga psykiska hälsoproblem. Om barnet har föräldrar som använder psykiskt våld som konfliktlösning kan barnet utveckla samma beteende i vuxen ålder.
  2. Socialt liv:
    Det psykiska våldet kan påverka barnets förmåga att skapa och upprätthålla goda och hälsosamma relationer. Barn kan bli överdrivet beroende av andra eller unvika sociala relationer helt.
  3. Inlärning och utveckling:
    Barn som får leva med psykiskt våld, både som vittnen och direkta offer kan få det mycket svårt i skolan och kan uppleva svår inlärningsförmåga. Barn emotionella utveckling kan också påverkas under hela livet.

Psykiskt våld i nära relationer kan få ödesdigra konsekvenser för barn. Många gånger fortlöper detta problem hos föräldrar på grund av skam och skuldkänslor. Det är dock av yttersta vikt att föräldrar erkänner problemet för att kunna skydda barn och deras välbefinnande samt framtida möjligheter till hälsosamma relationer.

Det är viktigt att bekämpa psykiskt våld i nära relationer tillsammans med samhäller, organisationer och myndigheter. Det är avgörande för att barn inte ska ta ytterligare allvarliga skador. Genom att bryta tystnaden och ignorera eventuell skam kring detta ämne kan du som förälder skapa en god framtid för ditt barn.