Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Etikett: Tvångstankar

Tvångssyndrom (OCD) hos barn

OCD är ett tvångssyndrom som står för (Obsessive Compulsive Disorder = OCD). Det är en psykisk hälsostörning som påverkar miljontals människor världen över, både barn