Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Tvångssyndrom (OCD) hos barn

Vad är OCD?
OCD är ett tvångssyndrom som står för (Obsessive Compulsive Disorder = OCD). Det är en psykisk hälsostörning som påverkar miljontals människor världen över, både barn och vuxna. Den kännetecknas av två huvudsakliga inslag: obsessiva tankar och tvångshandlingar. När en person upplever OCD genererar det ett tvångssyndrom som gör att personen tvingar sig själv att tänka på ett visst sätt och utföra uppgifter på ett ibland ritualiserat sätt.

Människor med OCD upplever upprepade, påträngande och oönskade tankar som ofta är obsessiva. Dessa tankar är ofta ångestfyllda och kan innehålla rädsla för oordning, smitta, smuts eller andra tvivel. Tankarna är ofta svåra att kontrollera.

En person som besväras av obehagliga tankar kan känna att det vardagliga livet tar mycket stryk. Det innebär att man lättare isolerar sig socialt genom att sluta träffa vänner, gå i skolan eller till jobbet. Vanligtvis ökar tvångstankarna och tvångshandlingar desto mer en person oroar sig för dessa eller försöker undvika dem.

Förälder till barn med OCD kan uppleva mycket oro för sitt barn. Som förälder är det därför viktigt att förstå sjukdomen.

Typiska kännetecken

  • Återkommande, ihållande tankar eller impulser som upplevs som påträngande som orsakar ångest eller lidande.
  • Ansträngningar att ignorera eller undertrycka tankarna/impulserna eller försök att motverka dem genom andra tankar eller handlingar.
  • Medvetenhet om att de tvångsmässiga tankarna/impulserna är överdrivna.
  • Upprepande av olika tvångshandlingar eller mentala handlingar (exempelvis: räkna eller upprepa saker i tankarna), som en person känner sig tvingad till att göra på grund av OCD.
  • Handlingarna utförs i syfte att lindra obehag eller förhindra att en fruktad händelse eller situation inträffar.
  • Tvångstankarna eller tvångshandlingarna resulterar i påtagligt lidande, tar upp mycket tid eller avsevärt stör dagliga rutiner, yrkesliv/studier, vanliga sociala aktiviteter och/eller relationer.

Konsekvenser

Tvångssyndrom OCD resulterar ofta i begränsningar i vardagen. Individen kan uppleva en nedstämdhet på grund av livet kontrolleras av tvångstankar och tvångshandlingar. Anhöriga, vänner, skolkamrater, arbetskollegor etc. kan också dras in i en persons tvångstankar och handlingar. Detta kan påverka relationerna negativt.

Utan behandling kan det vara svårt att bryta den negativa spiralen som har uppkommit i samband med alla tvångstankar och handlingar. För att kunna bryta detta är det viktigt att söka upp sjukvård och lindra effekterna av OCD.

Hur många har tvångssyndrom i Sverige

I Sverige lider cirka 200 000 personer av tvångsproblem. Både barn och vuxna är inräknade.