Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Våld mot barn – en skamlig handling

Kontakta polis och myndigheter vid våld mot barn.
Våld mot barn är en tragisk händelse och en verklighet som finns inom alla samhällen. Det är en väldigt skamlig handling som strider mot lagen och grundläggande principer. Barn behöver en trygg och kärleksfull uppväxt. Att slå barn är otroligt hemskt och kräver omgående åtgärder.

Våld mot barn kan ta olika former, vilket kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld samt försummelse. Varje form av våld mot barn är djupt avskyvärt och får förödande konsekvenser för barnets välbefinnande och som påverkar in i vuxenlivet.

Det finns flera sätt att utföra våld mot barn på och här förklarar vi närmare vilka dessa kan vara. Kom ihåg att om du har sett ett barn utsättas för våld ska du omgående kontakta polisen. Om du är en förälder som utövar våld mot ditt barn är det viktigt att du får hjälp genom att kontakta polisen och berätta vad du har gjort.

 1. Fysiskt våld mot barn:
  Fysiska övergrepp mot barn kan innehålla örfilar, slag, sparkar, knuffar eller andra former att fysiska slag. Varje övergrepp behöver inte omedelbart visa skador för att det ska leda till fysiska och psykiska problem för barnet.
 2. Psykiskt våld mot barn:
  Om ett barn förnedras, förödmjukas och ständigt kritiseras kan det få djupgående negativa konsekvenser för barnets välbefinnande i form av dålig självkänsla och självbild.
 3. Sexuellt våld mot barn:
  Barn som är med om sexuella övergrepp upplever en traumatisk form av våld som får långtgående skador på barnets emotionella hälsa under hela livet.
 4. Försummelse:
  Om barnet får minimal eller ingen vård, kärlek eller uppmärksamhet utgör det en försummelse som kan leda till allvarliga skador på barnet. Barn har rätt till att få sina behov tillgodosedda av föräldrar eller den som har hand om barnets omsorg.

Konsekvenser av våld mot barn

Våld mot barn får långtgående och livslånga konsekvenser på barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa. Att skada barn är ett sjukt beteende som ofta sker inom nära relationer. När föräldrar skadar sina egna barn beror det ofta på psykiska sjukdomar. Ibland kan det vara svårt att upptäcka att barn far illa genom våld.

Våld mot barn skapar en ökad risk för att dessa barn själva blir våldsutövare eller offer i vuxen ålder. Det är därför viktigt att med mycket omsorg ta hand om barnen så att de blir goda och fina människor i framtiden.

Bryt tystnaden om du har sett något

Det är viktigt att bryta tystnaden kring våld mot barn. Det är en moralisk plikt och en nödvändig förutsättning för att skydda barn som far illa. Barn som utsätts för våld behöver en samordnad insats från viktiga samhällsinstitutioner. Vi uppmuntrar därför omedelbar rapportering om du har sett eller hört att ett barn har utsatts för våld.om utsätts för våld behöver en samordnad insats från viktiga samhällsinstitutioner. Vi uppmuntrar därför omedelbar rapportering om du har sett eller hört att ett barn har utsätts för våld.