Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Vad är grooming – skydda barn från sexuella fällor

Information om grooming.
Grooming är mycket allvarligt och sker genom manipulativa metoder där en vuxen bygger upp ett förtroende och en relation med ett barn. Syftet med att skapa denna relation är att den vuxna personen har riktat in sig på att begå sexuella övergrepp mot en minderårig. Grooming är ett skamligt beteende och inte önskvärt i ett samhälle.

I denna informationstext kommer vi att utforska vad grooming är, hur det kan förhindras och vilka åtgärder som behöver tas för att skydda barn från detta hot.

Grooming är en metod där en vuxen med olika strategier, många gånger genom att vara anonym online, skapar ett förtroende i en relation med ett barn med avsikterna att begå sexuella övergrepp. Detta kan ske genom chatt appar, sociala medier, spelplattformar eller andra digitala plattformar. Den vuxne skapar en illusion av vänskap genom manipulation, syftet är att successivt öka nivån av sexualiteten eller att få barnet att avslöja personliga detaljer.

Grooming är ett kraftigt hot i samhället och för att skydda barn från detta skamliga hot är det viktigt att öka medvetenheten genom att upplysa barn och vuxna. Några åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna för att utsättas för grooming är:

  1. Digital medvetenhet: Det är viktigt att utbilda barn om vilka riskerna är med att vara uppkopplade på internet mot många olika applikationer och webbplatser. Vårdnadshavare bör aktivt delta i att övervaka barnets aktiviteter online för att minimera riskerna för att ett barn ska utsättas för grooming.
  2. Utbildning i skolorna: Många skolor utbildar barn och lärare i vad grooming är men inte tillräckligt många. Grooming bör inkluderas i läroplanen för att kunna hjälp barn att förstå vad grooming är och vilka farorna är.
  3. Föräldrars engagemang: Föräldrar och vårdnadshavare har det största ansvaret för att skydda sina barn. Genom att vara engagerade och involverade i barnets liv kan vårdnadshavare skapa en trygg miljö för sina barn.
  4. Användning av kontrollverktyg: Det går att använda tekniska verktyg, som föräldrakontroll och filter för digitalt innehåll. Detta är speciellt bra när det är små barn.

Om du misstänker grooming

Det är viktigt att förstå att grooming är ett brott och en förberedelse till något allvarligare. Om du misstänker grooming genom att du själv har utsatts eller om du känner till någon annan som har utsatts ska du omedelbart agera genom att polisanmäla händelsen.

Det är viktigt att så fort som möjligt kontakta polisen så att ärendet kan utredas. Spara konversationer och annat digitalt innehåll som du kan presentera till polisen.