Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Vad är försummelse av barn

Information om försummelse av barn.
Försummelse av barn betyder vanvård av barn. Detta är en form av misshandel där en vårdnadshavare eller annan vuxen låter bli att tillhandahålla de grundläggande behoven och omsorg som ett barn kräver. Tänk på att försummelse av barn inte bara handlar om avsiktlig handling. Vuxna kan göra sig skyldiga till försummelse av barn genom bristande resurser, förståelse och förmåga att ta hand om sitt barn.

Försummelse av barn är en allvarlig brottslig handling och kan leda till olika rättsliga konsekvenser för den som begår detta brott. Konsekvenserna kan variera från böter till fängelse på straffskalan beroende på omständigheterna och omfattningen av skadan.

Försummelse kan ta olika former och omfatta:

  1. Fysisk försummelse: Detta innebär en underlåtenhet att tillhandahålla mat, kläder, bostad, medicinsk vård eller andra grundläggande fysiska behov som kan leda till barnets dåliga hälsa eller till och med död.
  2. Känslomässig och emotionell försummelse: Detta är psykisk försummelse vilket innebär att ett barn inte får tillräckligt med kärlek, uppmärksamhet och stöd från sina vårdnadshavare. Detta kan resultera i att barnet får en låg självkänsla och kraftiga svårigheter med sociala relationer.
  3. Utbildningsmässig försummelse: Detta inträffar om vårdnadshavare inte tillåter barn gå i skola eller på annat sätt hindrar barn från att engagera sig i sin utbildning.
  4. Medicinsk försummelse: Detta kan ske när en vårdnadshavare underlåter barnet att få medicinsk vård när det krävs. Det kan leda till allvarliga konsekvenser för barnet.
  5. Bristande tillsyn och övervakning: Om barnet lämnas utan tillräcklig tillsyn eller övervakning och riskerar att skadas eller utsättas för farliga situationer kan det räknas som försummelse.

Allvarligt med försummelse av barn

Försummelse av barn är en allvarlig händelse och har långsiktiga konsekvenser för ett barns uppväxt och kan även skada barnet i vuxen ålder. Sverige har olika lagar och regler samt översyn av barn som ska skydda barn från att ta skada genom försummelse.

Viktiga institutioner som hjälper till så att barn inte tar skada är Barnrättsgruppen, skola, socialtjänsten och andra myndigheter.