Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Tvångsåtgärder mot barn – så får du hjälp

Med Barnrättsgruppen får familjer den hjälp de behöver när tvångsåtgärder riktas mot barnen

Sverige är ett land med många myndigheter. Och med många myndigheter ökar också risken för att tvångsåtgärder ska riktas mot barn. Ibland befogat och ibland inte.

Barnrättsgruppen tar dock vara på familjernas intresse, ALLTID. Oavsett vad som hänt så står vi alltid på familjernas sida för att situationen ska lösa sig till favör för barnet och familjen.

Genom att teckna ett medlemskap hos oss på Barnrättsgruppen har man möjlighet att få den hjälp man behöver när tvångsåtgärder riktas mot barnen.