Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Tillstånd att få köra annans bil – Brukarkort.se

När du kör någon annans bil som du själv då inte äger kan du beställa ett brukarkort.
Kör du någon annans bil kan det vara en bra idé att beställa ett brukarkort för fordon

Om du kör en lånad bil, alltså en bil du inte står som registrerad ägare på kan du styrka att du har rätt att framföra bilen. Du styrker denna behörighet med ett brukarkort som visar att du har fått tillåtelse att framföra bilen av ägaren.

Du laddar ner brukarkort här.

Brukarkort gäller givetvis även när en privatperson lånar ut bilen till en annan privatperson

Här kan du ta del av viktig information om brukarkort för fordon. Ett brukarkort används för alla typer av registrerade fordon. Brukarkortet används oftast till bil för att kunna styrka att den person som använder bilen har fått tillåtelse att göra så av den registrerade ägaren. Många som kör med ett brukarkort har en tjänstebil eller förmånsbil.

Du som ska styrka att du har fått tillåtelse att nyttja en bil du kör men som är registrerad på annan person eller ett företag kan skaffa ett brukarkort för fordon. När du visar upp ett brukarkort är det ett bevis på att du har rätt att köra den lånade bilen.

En lånad bil kan vara en bil som du får köra men som ägs av ett företag, kommun, organisation eller stat och som du använder inom Sverige eller utomlands. Brukarkortet gäller för nyttjande av bil som du lånar under begränsad tid eller tillsvidare, vilket du kommer överens om med den registrerade ägaren eller så ska du använda andra villkor som kan gälla.

Brukarkort beställs snabbt och enkelt på brukarkort.se

När du kör tjänstebil

När du ska köra en företagsbil, exempelvis en tjänstebil eller förmånsbil kan du komma att krävas på dokument som styrker att du har rätt att köra bilen. Sådana krav gäller både i Sverige hos olika aktörer och i andra länder. När du krävs på intyg som styrker att du får köra bilen kan du uppvisa ett brukarkort för fordon. Du skaffar brukarkortet online hos brukarkort.se.

Så skaffar du brukarkort

Du kan skaffa ett brukarkort för lånade fordon enligt nedan lista av fordon. Du skaffar brukarkortet online och fyller i uppgifter om fordonet, ägaren, den som ska nyttja fordonet samt uppgifter om tid för utlåning.

Skaffa brukarkort för fordon här.

  • Personbil
  • Motorcykel
  • Moped
  • Buss
  • Lastbil
  • Traktor
  • Terrängmotorfordon