Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Stödcentrum för unga brottsutsatta – viktig information

Information om stödcentrum.
Stödcentrum för unga brottsutsatta är en resurs som erbjuds hos kommunerna. Detta ger stöd och hjälp till ungdomar som har drabbats av brott. Dessa stödcentrum erbjuder omfattande stöd och vägledning särskilt anpassat för unga som har blivit offer för brott.

Inrättandet av stödcentrum för unga brottsutsatta har verkställts efter förståelsen för behovet att särskilt anpassa hjälp för unga människor som har drabbats av olika former av brott. Hjälp erbjuds oavsett art på brott, det kan vara allt från hot, misshandel till mycket grova brott.

Varje stödcentrum har som mål att skapa en trygg miljö för unga människor som har utsatts för brott så att de kan återhämta sig och återgå till ett normalt liv.

Hjälp och resurser

Stödcentrum erbjuder olika former av stöd, vilket inkluderar men begränsas inte till stödsamtal, krissamtal, juridisk vägledning, samverkan med andra myndigheter, utbildning och förebyggande åtgärder. Det innebär att den person som har varit brottsutsatt kan räkna med att få hjälp på bredd front och som är särskilt anpassad just åt individen.

En ung person som har varit brottsutsatt får tillgång till bland annat professionella rådgivare och psykologer. Den juridiska vägledningen som erbjuds kan exempelvis hjälpa familjer att navigera i olika rättsprocesser. Stödcentrum arbetar också med polis, socialtjänst och andra myndigheter.

Viktigt att stödcentrum för unga brottsutsatta finns

Kommuner som erbjuder stödcentrum spelar en viktig roll i samhället genom att erbjuda unga brottsutsatta en trygg plats så att de kan bygga upp en positiv framtid. Deras arbete bidrar till individuell läkning och de arbetar också för att skapa ett samhälle där unga människor känner att de får det stöd de behöver.

Är du en ung person och har utsatts för ett brott kan du kontakta stödcentrum i din kommun.