Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Så känner du igen handlingen brukarkort – vi reder ut!

Så här kan ett brukarkort för fordon se ut

Vad är ett brukarkort för fordon och vad används det till?

När ett fordon brukas av någon annan än sin ägare kan du via brukarkort.se beställa ett så kallat brukarkort för fordon som är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag samt är juridiskt bindande. 

Ett juridiskt bindande avtal kan vid behov alltid verkställas av en domstol.

Så brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för flera olika aspekter är det även ett hyresavtal mellan fordonsägaren och fordonsbrukaren.

Hyresavtal är en viktig juridisk handling som skyddar både fordonsägarens och fordonsbrukarens rättigheter och ansvar. Det är viktigt att båda parterna noggrant läser och förstår alla villkor innan de undertecknar brukarkortet för fordon.