Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Rekommenderad skärmtid för barn

I dagens samhälle i vår digitala tidsålder är det oundvikligt att barn kommer i kontakt med olika digitala skärmar. Barn använder mobiltelefon, surfplattor och datorer. Det nya teknologin har blivit en integrerad del av barnens liv. Trots att vi är väldigt digitala av oss är det viktigt att säkerställa att barn använder rekommenderad skärmtid för att skapa en hälsosam balans mellan skärmtiden och andra aktiviteter.

Här nedan kan du se en tabell över vilken rekommenderad skärmtid som finns för barn i olika åldrar.

1 år:

För barn i 1 års ålder rekommenderar experter att skärmtiden ska begränsas till nästan inget alls. För tidigt skärm- och digital exponering kan försämra barnets hjärna. För små barn är det viktigt att lära känna riktiga fysiska objekt och ansikten.

2 år:

För barn i 2 års ålder rekommenderas en måttlig introduktion av digitala skärmar. En maximal tid om 20 minuter per dag är tillräckligt och bör innehålla pedagogisk lärande.

3-5 år:

För barn i åldern 3 till 5 år kan skärmtiden förlängas något till upp till en timme om dagen. Det är dock avgörande att det valda innehållet är lämpligt och utbildande. Föräldrar bör också se till att det inte ersätter viktigare aktiviteter som lek och fysisk aktivitet.

6-9 år:

För barn i skolålder (6-9 år) bör skärmtiden begränsas till 1-1,5 timmar per dag. Vid användandet bör barn få ta del av kreativa projekt genom sin mobil eller surfplatta.

10-13 år:

För barn i åldern 10 till 13 år kan skärmtiden ökas något, men det är fortfarande viktigt att hålla den under 2 timmar per dag. Detta är en tid då barnet kan börja använda teknologi för studier och sociala interaktioner. Föräldrar bör fortsätta övervaka innehållet och främja sunda vanor.

Slutsats:

Det är viktigt att föräldrar fastställer riktlinjer och regler för hur länge barn får sitta framför skärmen. Det är också viktigt att föräldrar hjälper barn att skapa en balanserad och hälsosam omväxling av skärmtid och fysiska aktiviteter.

Kommunikation och engagemang från föräldrar är nyckeln till att främja ansvarig och medveten användning av teknologi bland barn i alla åldrar.

Vårdnadshavare kan bli medlemmar i Barnrättsgruppen

Som vårdnadshavare kan du bli medlem i Barnrättsgruppen för att trygga ditt barns liv i samhället. Du går enkelt med online och du får flera fördelar.

Skydda ditt barn vid oförutsedda händelser. Alla insatser och ingripanden mot barn är inte bra. Därför finns Barnrättsgruppen som är med och skyddar barn som har varit med om felaktiga insatser och ingripanden som utförts av aktörer inom välfärden, exempelvis: myndighet, socialtjänst, kommun och sjukvård. Därtill kontrollerar vi aktörernas brister i deras åtaganden gentemot barn.