Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

PTSD hos barn – ett posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett allvarligt psykisk tillstånd som kan drabba barn efter olika traumatiska händelser. I Sverige finns det många resurser för att hjälpa barn som lider av PTSD. 

PTSD hos barn kan uppstå av flera olika orsaker och kan vara ett resultat av exempelvis, men inte begränsat till: våld, olyckor, förlust av närstående eller andra jobbiga upplevelser. Vanliga symptom är ständig oro och nervositet.

Det går att få hjälp med PTSD och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en viktig resurs som specialiserar sig på barns psykiska hälsa. Här kan erfarna professionella bedöma och behandla PTSD genom olika hjälpmedel.

Föräldrarnas roll

Föräldrar spelar en viktig roll i att stödja barn som lider av PTSD. Det är i synnerhet av stor betydelse att förstå vad barnet går igenom och att söka vård. För de föräldrar som inte är säkra på var man ska vända sig för att få hjälp. Är den lokala vårdcentralen en bra första kontakt att ta. Därefter kommer en remiss att ske till specialiserad vård.

Det går också bra att vända sig till 1177 Vårdguiden för mer information och rådgivning i hur man söker hjälp för barn som har PTSD.

Främja barns välbefinnande

När du som föräldrar upptäcker att ditt barn kan ha PTSD är det viktigt att omgående börja hjälpa till och främja barnets välbefinnande. Genom att acceptera och förstå sjukdomen visar du ditt engagemang för att stödja ditt barn.