Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Prata känslor med barn

Viktigt att prata om känslor med sina barn.
Genom att prata känslor med ditt barn är du som förälder med och främjar barnets emotionella hälsa. Det finns ett högt värde i att öka barnets välbefinnande genom att förklara vad känslor är. I denna informationstext kan du ta del av praktiska råd i hur du kan skapa en trygg konversation med ditt barn gällande känslor.

Barnens emotionella hälsa är en livsavgörande del i deras uppväxt. Många glömmer bort att barns utveckling i ung ålder följer med in i vuxenlivet. Som förälder är det därför viktigt att vara med tidigt i barnets liv och regelbundet prata och förklara känslor. För att förklara känslor kan man etablera en öppen dialog med barnet, detta genom att dela sina tankar och känslor.

Barn lär sig primärt genom att imitera och observera vuxna i sin omgivning. Detta leder till att barn tar efter vad de vuxna gör, både medvetet och omedvetet. Som vuxen är det extra viktigt att förklara alla positiva och negativa känslor genom att kommunicera dem på ett respektfullt och förklarande sätt.

Förklara alla känslor

Det kan vara svårt att sammanställa en lista över vilka känslor som man ska förklara för ett barn. Därför är det bättre att förklara känslor när de väl dyker upp.

Exempel på hur man kan förklara känslor för ett barn kan vara att man tittar på en fotbollsmatch och då förklarar varför människor hejar på det svenska fotbollslandslaget. Det är oftast för att man tycker om Sverige och att landslaget representerar landet man bor i, vilket man har en förkärlek till. Andra sätt att förklara känslor på är när någon tillfälligt blir arg och varför man blir det.

Lyssna och prata med barnet

Varje barn är unikt och utvecklas i olika situationer. Det innebär att det är viktigt att du låter barnet ställa frågor och att du är uppmärksam och visar känslor inför deras frågor. Bygg upp ett förtroende och reflektera samt visa att du förstår barnet och bryr dig när frågorna ställs.

Använd gärna en enklare logik och ett mer konkret språk i nivå med barnets förståelse. Det gör det lättare för dem att uttrycka sig och förstå sina egna känslor och andras. Att introducera barnet för vanliga känslor som: glad, ledsen, rädd eller arg är ett bra sätt att förbereda barnet för alla möjliga känslor som finns.

Viktigt att prata känslor

En vanlig uppfattning är att föräldrar måste vara känsloladdade och lättrörda för att kunna prata om känslor med sitt barn. Så är det inte. Det går absolut bra att vara rationell och på ett behärskat sätt förklara känslor på ett återhållsamt sätt.

Om man undviker att prata om känslor kan det få negativa konsekvenser för barnet i framtiden. Barnet kan exempelvis få brist på förståelse för andra och hur man ska hantera olika situationer. Om ett barn inte får utlopp för sina känslor och inte lär sig att förstå andras känslor, kan det påverka deras sociala färdigheter och relationer med andra.