Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Polisförhör med barn utan vårdnadshavare

Polis ska ta särskild hänsyn när man har polisförhör med barn. Det är dock förundersökningsledare som bestämmer vem som får vara med under ett polisförhör. När det gäller barn under 15 år ska särskild hänsyn tas så länge utredningen inte tar någon skada.

Tillämpning som sker i verkligheten är att en vårdnadshavare alltid ska medverka under ett polisförhör innan förhöret påbörjas, särskilt när barnet är under 15 år. För att vårdnadshavare ska förberedas möjligheten att få medverka kommer de att kontaktas innan förhöret.

Det finns vissa undantag som gör att vårdnadshavare kan nekas till att få medverka under ett förhör. Det kan exempelvis vara om vårdnadshavaren själv är misstänkt i samma mål eller om det kan antas att vårdnadshavare kan skada utredningen. Om föräldrar nekas ska det finnas starka skäl till detta och då ska en annan vuxen kunna få medverka, exempelvis en släkting eller socialtjänsten.

Om du är missnöjd

Om ditt barn har hämtats till ett polisförhör och är under 12 år kan du få hjälp av Barnrättsgruppen genom att bli medlem. Du måste ha varit medlem i minst 60 dagar för att kunna få juridisk hjälp och ärendet som du klagar på får inte vara inom denna period av 60 dagar. Det innebär att Barnrättsgruppen hjälper till i ärendet som uppkommer efter 60 dagars medlemstid.Du hittar mer information om medlemskapet här.