Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Oxycontin – medicinsk information

Oxycontin är ett receptbelagt smärtstillande läkemedel som tillhör gruppen opioider. Huvudsubstansen i Oxycontin är oxikodonhydroklorid, och det är avsett för att lindra måttlig till svår långvarig smärta. Det är viktigt att notera att Oxycontin är en potentiellt beroendeframkallande medicin och bör endast användas enligt läkarens föreskrifter.

Oxycontin påverkar kroppens centrala nervsystem, där oxikodon binder till opioidreceptorer i hjärnan och ryggmärgen. När detta sker minskar smärtan och ger patienten en känsla av lugn. Läkemedlet finns i form av tabletter och används normalt för att behandla kronisk smärta som inte har svarar på annan smärtstillande medicin.

Oxycontin kan föreskrivas vid smärta som uppstår vid cancer, postoperativa tillstånd eller andra långvariga sjukdomar där smärtlindring är avgörande för patientens välbefinnande.

Biverkningar

En patient behöver noggrant följa läkarens uppmaningar och föreskrifter om hur användandet av Oxycontin ska ske. Det finns risk för allvarlig beroende vid felmedicinering och patienter kan uppleva olika biverkningar som illamående, förstoppning, sömnighet och yrsel.

Missbruk av Oxycontin kan leda till andningssvårigheter, depression och i värsta fall dödsfall.

Samråd med din läkare

Som patient är det viktigt att du påbörjar medicinering av Oxyconting i samråd med en läkare. Du måste också avsluta medicinering enligt föreskrifterna, annars finns det risk för allvarliga biverkningar.

Innan du får använda Oxycontin kommer en läkare att utvärdera din medicinska historik för att säkerställa en säker och effektiv användning av läkemedlet. Användning utanför läkarens råd kan medföra allvarliga risker och bör undvikas.