Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Överdrivet orolig förälder – vad innebär det

Vad innebär det att vara en överdriver orolig förälder?
Att vara en orolig förälder är en balans mellan omsorg och skydd. Ibland kan omsorgen skifta till ett överbeskydd. I grunden är det inte dåligt men det kan finnas vissa konsekvenser för barnet. Bland annat kan barnet bli överdrivet beroende av vårdnadshavare, vilket kan skada barnets självständighet.

Att vara en förälder innebär ofta att vara orolig för sina barns säkerhet och välmående. Ibland kan denna oro dock bli överdriven och påverka både föräldern och barnet.

Positiva aspekter:

  • Ökad säkerhetssyn: Att vara överdrivet orolig innebär ofta mycket uppmärksamma föräldrar. Detta kan öka barnets säkerhet vid vissa tillfällen.
  • Stärkt familjeband: Föräldrar med ett djupt engagemang för barnens välbefinnande kan stärka föräldrarnas relation med sina barn.
  • Tidig upptäckt av problem: Överdriven oro kan leda till att vårdnadshavare tidigt upptäcker vissa problem hos barnet, exempelvis sjukdomar eller annat.

Negativa aspekter:

  • Överbeskydd: Föräldrar som är överdrivet oroliga för sina barn kan leda till att barnets självständighet och utveckling hämmas.
  • Stress och ångest: Konstant oro kan leda till höga nivåer av stress och ångest hos föräldrarna.
  • Risk för överföring av oro: Förälderns oro kan överföras till barnet och skapa oro och ångest även hos dem.

I slutändan är det viktigt för föräldrar att skapa en harmonisk balans mellan att vara omsorgsfull, orolig och att skydda sina barn. Det är också viktigt att barnet får utrymme att själv växa in i sin roll som människa genom att låta barnet utforska världen på ett självständigt sätt.