Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Motiverande samtal – information om MI

Här kan du läsa om motiverande samtal.
Motiverande samtal (MI), på engelska känt som Motivational Interviewing, är en metodik inom samtal som fokuserar på en individs möjligheter att förstärka och förändra sitt beteende. MI utvecklades ursprungligen inom behandling av missbruk, men metodiken har senare utvecklats inom flera andra sociala områden.

Metoden med motiverande samtal bygger på principerna empati, respekt och samarbete med klienten, detta genom samtalen. Syftet med motiverande samtal är att klienten själv ska kunna hitta sin motivation för förändring. Genom samtalen ska det inte finnas påtryckningar som lösningar för att kunna ändra på klientens beteende. Det är därför viktigt att samtalsledaren har stor förståelse för en öppen dialog där klient får känna sig hörd och förstådd.

Motiverande samtal (MI) används särskilt med barn. MI är en flexibel metod som kan anpassas till olika åldersgrupper och situationer. När det kommer till att använda MI med barn finns det några specifika överväganden att ta hänsyn till:

Samtal med barn:

 1. Anpassa språk och nivå
 2. Fokusera på barnets perspektiv
 3. Använd öppna frågor
 4. Använd berättelser och lek
 5. Framhäv barnets styrkor och resurser
 6. Använd visuella hjälpmedel
 7. Inkludera föräldrar eller vårdnadshavare

De fyra huvudsakliga principerna inom motiverande samtal är:

 1. Motiverande samtal är samarbetsinriktat
 2. Undvikande av motstånd
 3. Fokusera på klientens egna motivation
 4. Bekräftelse av självbestämmande och tro på förändring

För- och nackdelar med motiverande samtal

Det finns flera fördelar med motiverande samtal. Bland annat kan klienten komma till insikt att klienten har flera gömda styrkor som kan bli synliga i samband med samtalen. Detta kan leda till att klienten kan skapa sin egen motivation till att förbättra sig och öka sin sannolikhet till en hållbar förändring.

Vidare kan samtalen leda till att klienten får bättre empati och respekt för sin omgivning, vilket i sin tur leder till förtroende och öppenhet. Det minskar konfrontation och motstånd och stärker den interna motivationen.

Vissa nackdelar kan finnas i samband med motiverande samtal och dessa är att det är tidskrävande och kräver utbildning. Samtidigt har samtalen en begränsad effektivitet för vissa problem, vilket innebär att motiverande samtal kan behöva kombineras med andra metoder.

Motiverande samtal är inte heller alltid tillräckligt för allvarliga problem.