Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Kategori: Syndrom

Trotssyndrom hos barn – viktig information

Trotssyndrom, är en psykiatrisk diagnos som vanligtvis används för att beskriva beteendeproblem hos barn och ungdomar, kännetecknade av upproriskt och trotsigt beteende gentemot auktoriteter eller