Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Kategori: Sjukdomar

Oxycontin – medicinsk information

Oxycontin är ett receptbelagt smärtstillande läkemedel som tillhör gruppen opioider. Huvudsubstansen i Oxycontin är oxikodonhydroklorid, och det är avsett för att lindra måttlig till svår

Tvångssyndrom (OCD) hos barn

OCD är ett tvångssyndrom som står för (Obsessive Compulsive Disorder = OCD). Det är en psykisk hälsostörning som påverkar miljontals människor världen över, både barn