Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Information om Suicide Zero – organisationen mot självmord

Vad är Suicide Zero.
Självmord påverkar många människor runt om i världen och det är en hälsoutmaning som adresserar allvarliga problem. Det finns många organisationer och myndigheter som kämpar för att minska antalet självmord. En av organisationerna är svenska Suicide Zero.

Suicide Zero. grundades 2013 med syftet att skydda människor från att begå självmord och att upplysa människor om förståelsen för att ett liv är värt att leva. Organisaitonen arbetar för att öka medvetenheten om självmord och att erbjuda konkreta verktyg samt att minska stigmat om ämnet i samhället.

Ett av målen med Suicide Zero är att minska antalet självmord till noll. Det är ett ambitiöst mål och för att uppnå detta, satsar organisationen med olika aktiviteter och strategier. Organisationen driver bland annat utbildningsprogram, föreläsningar och kampanjer som riktar sig till allmänheten, skolor, arbetsplatser och andra samhällsgrupper.

Det finns verktyg för självmordsprevention

Suicide Zero erbjuder även konkreta verktyg för självmordsprevention, inklusive utbildningar och resurser för att hjälpa människor att identifiera varningssignaler och agera i kris. Att främja öppen dialog om mental hälsa är en central del av dessa initiativ.

För att kunna öka effekten av sitt arbete agerar Suicide Zero en bro mellan olika organisationer, myndigheter och samhällsaktörer. Dessa broar skapar nya partnerskap så att organisationen får möjlighet att nå ut till en bredare publik och hjälpa fler människor.

Döda aldrig dig själv

Varje år avslutar cirka 1 500 människor sitt liv i Sverige. Det är fyra person om dagen. Dessa människor är barn, föräldrar, syskon, arbetskollegor, skolkamrater och vänner. Varje år får många människor besked om att en anhörig har tagit sitt liv. Detta besked skadar de för hela livet.

Den person som funderar på att ta sitt liv befinner sig tillfälligt i kris och det går alltid att få hjälp. Så som man känner nu innebär det inte per automatik att det är så man kommer att känna hela livet. Det finns många resurser i samhället som mer än gärna hjälper till.Länk till Suicide Zero.