Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Föräldrar som bråkar framför barn

En oroande trend som påverkar många familjer är de ökade fallen av konflikter mellan föräldrar som bråkar framför sina barn. Dessa situationer resulterar i många negativa konsekvenser för barnets välbefinnande och mentala hälsa.

Föräldrar är en stabil grund i barns trygghet och när konflikter utspelar sig framför barnens ögon skapar det förvirring för barnet. I ung ålder är barn endast beredda på kärlek från föräldrar och när obehagliga situationer inträffar kan det sätta långvariga spår i barnets psykologiska utveckling.

Många kända rapporter varnar för att konflikter mellan föräldrar kan leda till känslomässiga trauman för barnen. Barn är känsligare för dynamiken i ett hem och när spänningar mellan föräldrar inträffar, känner barnen att deras trygga punkt inte längre är trygg.

Viktigt för föräldrar är medvetna om konsekvenserna

Det är viktigt för föräldrar att förstå och vara medvetna om att deras handlingar kan få allvarliga konsekvenser. Att bråka framför barn främjar inte en sund uppväxt. Det finns hälsosammare sätt att lösa konflikter på för föräldrar.

Om föräldrar har svårt för att lösa konflikter på ett lugnt och sansat sätt finns det hjälp att få. Den hjälpen är viktig att mottaga för barnens skull.

Skolor uppmanas att vara uppmärksamma

I Sverige är skolor och andra institutioner normalt sätt vaksamma på tecken på barn som far illa. Genom att vara vaksamma kan samhället minimera skadorna som barn kan få av att föräldrar bråkar. Därtill erbjuds olika resurser för att stötta barn genom en svår tid.

Samhället erbjuder utöver föräldrarnas omsorg trygga alternativa lösningar som ska hjälpa både föräldrar och barn att hantera konflikter på ett respektfullt och hälsosamt sätt.