Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Etikett: Utåtagerande barn

Utåtagerande barn – en social oro

Utåtagerande beteende hos barn är en utmaning som många föräldrar, vårdgivare och pedagoger möter. Det är viktigt att förstå vad som ligger bakom detta beteende