Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Etikett: Oxycontin

Oxycontin – medicinsk information

Oxycontin är ett receptbelagt smärtstillande läkemedel som tillhör gruppen opioider. Huvudsubstansen i Oxycontin är oxikodonhydroklorid, och det är avsett för att lindra måttlig till svår