Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Etikett: Orosanmälan

Information om att skrika på barn

Det finns en pågående diskussion det negativa och positiva med att skrika på barn som en uppfostringsmetod. Metoden är laddad med känslor och åsikter. Många