Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Etikett: Dator

Rekommenderad skärmtid för barn

I dagens samhälle i vår digitala tidsålder är det oundvikligt att barn kommer i kontakt med olika digitala skärmar. Barn använder mobiltelefon, surfplattor och datorer.