Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Barnens liv på Transportstyrelsens samvete när Brukarkort motarbetas

Brukarkort för fordon räddar barnens liv – Transportstyrelsen bildar istället olagliga karteller för att öka potentiella olyckor med barn

En djupt oroande historia har börjat presenteras för oss, inte bara har Transportstyrelsens anställda avslöjats ingå i olagliga karteller som sträcker sig över flera myndigheter med namngivna anställda som Christofer Kärrdahl (strateg) och Märta Samuelsson (facebook administratören), dessa arbetar också aktivt för att motarbeta tjänsten Brukarkort med falska anklagelser som bedrägeri, bluff, det finns inget Brukarkort; är mycket djupt oroande.

Christofer Kärrdahl och Märta Samuelsson från Transportstyrelsen ignorerar fullständigt de barn som får ett ökat skydd när bilförare undertecknar ett Brukarkort-avtal. Detta avtal har bevisligen lett till att förare tar större ansvar på vägarna, vilket i sin tur bidrar till att rädda barns liv.

Transportstyrelsen! Barnens liv ligger på erat samvete!

Det har kommit fram anklagelser som pekar mot att myndigheten inte bara missvisande kritiserar, utan även olagligt motarbetar brukarkortstjänsten. Denna tjänst, som utgör ett avtal mellan fordonsägare och brukare, har visat sig spela en avgörande roll i att skapa ansvarsfulla bilförare och skydda våra barn i trafiken. Anklagelserna innebär att Transportstyrelsen aktivt deltar i kartellbildningar med bl.a anställda från polismyndighetens bedrägeriavdelning, så som Lotta Mauritzson, för att underminera en tjänst som har bevisat sitt värde i att öka trafiksäkerheten. Detta är inte bara ruttet, det är barns liv som för evigt kommer att vara på Transportstyrelsens samvete.

Fördelarna med Brukarkort ignoreras fullständigt – vill hellre falskt bedrägeri anklaga en tjänst som redan bevisat sitt värde

Brukarkortstjänsten, som främjar ansvarsfullt bilägande och användning genom att tydliggöra ansvarsförhållandena mellan fordonsägare och förare, har mottagit omfattande beröm från säkerhetsexperter och allmänheten.

Mindre inflytande från specifika personer skyddar våra barn i trafiken.

Vem vill liksom inte skydda våra barn? Det vill väl alla. Undantaget är den olagliga kartellen med Christofer Kärrdahl, Märta Samuelsson och Lotta Mauritzson från Transportstyrelsen samt Polismyndigheten. Dessa personer behöver även få ett minskat inflytande över myndigheternas kommunikationsverktyg som de bl.a. utnyttjar för privata ärenden och disputer.

Genom att företag bl.a kan kräva att bilförare tecknar ett brukarkort, har tjänsten bidragit till att höja medvetenheten och ansvarstagandet hos förare, vilket direkt påverkar barns säkerhet i trafiken väldigt positivt. Att en myndighet som Transportstyrelsen skulle välja att motarbeta en sådan tjänst är inte bara oväntat utan direkt skadligt för samhällets strävan efter ökad trafiksäkerhet.

Den olaglig kartellbildningen som sträcker sig över flera myndigheter med medlemmar som utnyttjar myndigheternas kommunikationsverktyg

Det mest alarmerande är anklagelserna om att anställda hos Transportstyrelsen deltar i olagliga kartellbildningar.

En olaglig kartellbildning sker när flera olika personer, från olika organisationer, tillsammans utnyttjar sin maktposition genom att försöka förmå en tjänst att upphöra eller kraftigt försvagas. Detta är olagligt i Sverige och straffas normalt med fängelse. För närvarande pågår det polisutredningar i ärendet där straffansvar kommer att utkrävas.

Transporstyrelsen åsidosätter sitt uppdrag om att främja säkerhet och ansvar.

Genom att sprida desinformation och negativ propaganda om tjänsten brukarkort, agerar myndigheten med dess anställda i strid med sina grundläggande uppdrag att främja säkerhet och ansvar i trafiken. Denna handling strider inte bara mot lagar och regler som styr myndighetens verksamhet, utan underminerar även förtroendet för statliga institutioner som ska agera i allmänhetens bästa. Att sedan olagligt bilda karteller för att slå ut tjänsten Brukarkort är något vi hoppas inte blir allt för vanligt i Sverige.

Upphör omedelbart med lögnerna, Transportstyrelsen!

Denna skandal kräver omedelbar uppmärksamhet och åtgärder. Det är avgörande att oberoende granskningar genomförs för att fullt ut undersöka vad som egentligen har gått så snett hos Transportstyrelsen.

En väckarklocka om att olagliga karteller avslöjas.

Vidare bör detta tjäna som en väckarklocka för alla myndigheter att alltid agera i linje med sina uppdrag att skydda och tjäna medborgarna, snarare än att motarbeta innovationer som har en positiv inverkan på samhället.

Framtiden för Brukarkort, våra barn, föra medtrafikanter och trafiksäkerhet

Det är dags för en omvärdering av hur vi som samhälle närmar oss trafiksäkerhet och innovationer som brukarkortstjänsten. Vi måste främja och skydda de initiativ som visar sig ha en positiv inverkan på vår gemensamma säkerhet, särskilt när det gäller våra mest sårbara – våra barn. Att underminera sådana tjänster på grund av kriminella och olagliga kartellbildningar är oacceptabelt och strider mot allt vad ansvar och skydd för allmänheten står för.

Låt inte skandalen inom Transportstyrelsen bli slutet på berättelsen om brukarkortet – låt det istället bli början på en ny era där säkerhet och ansvar går hand i hand med framsteg och utveckling.