Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Att vara hatad av sitt barn – vad betyder det?

Varför hatar barn sina föräldrar?
Att känna sig hatad av sitt eget barn kan vara otroligt jobbigt och en smärtsam upplevelse för föräldrar. Många föräldrar upplever någon gång i barnets liv att han eller hon hyser överdrivet starka känslor som ofta förknippas med hat. Det är viktigt att förstå vilka dessa känslor egentligen är.

Barn växer upp och genomgår flera olika faser i livet. Ett barn avgudar dig först, Sedan demoniserar de dig och så småningom humaniserar de dig. Det är under demoniseringsfasen som barn kan uttrycka hat mot en förälder. Det är viktigt att förstå att dessa känslor ofta är övergående och det finns strategier för förälder att navigera genom dem med smidighet.

Hatet från ett barn mot sina föräldrar förknippas oftast med barnets utveckling. Speciellt i tonåren är det vanligt att barn börjar ifrågasätta sina barn kraftigare. Denna naturliga del i barnets liv kan ibland uttryckas genom att barnet hyser negativa känslor gentemot sina föräldrar. I sin tur kan föräldrar bemöta barnets handlingar som ett hat.

De känslomässiga förändringarna

Barn och i synnerhet tonåringar genomgår många olika beteenden och känslomässiga förändringar under sin uppväxt. Föräldrarnas roll under vissa perioder av barnets liv är begränsade, särskilt när barnet formar sin egen identitet och vilja. Det betyder inte att barnet hatar sina föräldrar, utan det är bättre uttryckt som en naturlig del av den komplexa utvecklingen av att bli självständig vuxen.

Även föräldrar kan genomgå olika förändringar i sina känslor när de ser sina barn förändras. Att känna att sitt barn hatar en kan leda till en mängd känslor hos föräldrar, vilket kan inkludera att man känner sig ledsen, avvisad, sorgsen, arg och skam. Det är viktigt för föräldrar att de först och främst förstår att barnets beteende är en del av den emotionella utvecklingen och att många familjer är med om samma saker.

Återgången till kärlek

De tre viktiga punkterna i ett förhållande med barn är:

  1. Först avgudar de dig
  2. Sedan demoniserar de dig
  3. Så småningom humaniserar de dig

Första fasen är oskyldig. Andra fasen är smärtsam. Den sista fasen är fruktbar och helande. Var inte rädd för att leda ditt barn med hård kärlek. De kommer så småningom att tacka dig! Hatet är inte permanent och relationen med ett barn sker genom stormiga perioder och återgår i princip alltid till en balanserad relation där kärleken återvänder.